wtorek, 04 sierpień 2020

Ile forum w kursie? Elearning w Edukacji - część 5

Napisane przez Piotr Halama

Część 5. Elearning w Edukacji. Ile forum w kursie?
Odpowiedź na to pytanie osadzone jest w klasycznym sporze prowadzonym od lat.
Jestem uczniem „Szkoły KOWEZiU”.
Związany jestem od wielu lat z edukacją zawodową, więc siłą rzeczy musiałem trafić na koweziowy elearning.

Kursy elearningowe prowadzone przez KOWEZiU są dla wielu nauczycieli, także niezwiązanych wprost z kształceniem zawodowym, ważnym punktem odniesienia dla rozumienia i w konsekwencji tworzenia elearningu w szkole, szerzej w edukacji. Uczciwie należy stwierdzić, że wielu z nas uczyło się elearningu wspólnie z KOWEZiU.

Aktywnie uczestniczyłem w projekcie KNO KOWEZiU - szkoląc uczestników, recenzując kursy, prowadząc kursy na etapie ewaluacji, wreszcie w końcowym etapie wdrażałem projekt na terenie Wielkopolski projekt w szkołach i placówkach. Implementowałem kursy, szkoliłem dyrektorów, nauczycieli i administratorów platform.
Kursy z projektu KNO KOWEZiU są stworzone według ściśle ustalonego szablonu. Warto podkreślić, że dedykowane są one Kwalifikacyjnym Kursom Zawodowym, stąd może wynikać ich specyficzna struktura.
Nie zmienia to faktu, że budowa kursów KNO KOWEZiU, w tym zastosowanie aktywności FORUM wpisuje się i wynika z generalnej „filozofii” praktykowanej przez Ośrodek.
W tej metodyce kluczowym elementem jest wykorzystywanie na potęgę aktywności FORUM. To ważny element każdego kursu KOWEZiU.

Dwa aspekty wydają się ciekawe.

Po pierwsze. Każdy moduł kursu zawsze posiada FORUM MERYTORYCZNE. Wypowiedzi na tym forum są obowiązkowe i podlegają ocenie.

Po drugie. FORUM pełni w większym stopniu funkcję dydaktyczną niż narzędzie komunikacyjne pomiędzy uczestnikami kursu.

Takie podejście ma swoich zagorzałych zwolenników i …krytyków.
Zaliczam się do tej drugiej grupy :)

Dlaczego?

Kursy KOWEZiU prowadzone są przede wszystkim online i dedykowane nauczycielom, co w pewnym sensie tłumaczy zasadność stosowania powyższej metodyki.
Kursy wykorzystywane w szkole (edukacji) zdecydowanie częściej adresowane są do uczniów. Spełniają w większym stopniu funkcję repozytorium e-zasobów. Komunikacja, także ta o charakterze dydaktycznym, ma miejsce podczas zajęć edukacyjnych. Forum staje się zatem tylko płaszczyzną ewentualnej rozmowy na tematy organizacyjne np. nie działa link, ktoś czegoś nie zrozumiał w poleceniu zadania itd.

Większość nauczycieli dostrzega problem małej aktywności uczniów na forach!
Może więc warto zrezygnować z przymuszania uczniów do wypowiadania się na forum?

Jest ono narzędziem znanym nam wszystkim od wielu lat. Zanim pojawiły się portale społecznościowe rozmowy w Internecie prowadziliśmy na licznych forach.
Zawsze nasze wypowiedzi cechowała dobrowolność i nie podlegały one ocenie w postaci przyznawanych punktów. Jeżeli napisałeś coś „głupiego” lub nie na temat, moderator forum delikatnie „przywracał” uczestnika do porządku.

Podsumowanie

Wszystkie składowe i aktywności powinny być celowo zastosowane i podlegać ciągłej ewaluacji.
Narzędzia, które są „martwe” powinny być eliminowane z naszego kursu.
Komunikację powinna cechować swoboda i dobrowolność wypowiedzi.
Stosując edukacyjny elearning w niewielkim stopniu wykorzystywane jest narzędzie FORUM.
Forum (jedno forum w kursie) spełnia rolę prostego narzędzia do przekazywania informacji, ewentualnie do zadawania pytań przez uczestników.

Wyświetlony 4259 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 25 czerwiec 2017 04:54

Facebook

Twitter


#ZawodowaEdukacja Techniki i metody pielęgnacji włosów. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/vgMf8pheMn

#ZawodowaEdukacja Rodzaje i charakterystyka włosów ludzkich. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/ooSxoTvK9W
Follow RepublikaEdukacji on Twitter

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488
ISSN 232452

WYDAWCA

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama