wtorek, 04 sierpień 2020

Identyfikacja wizualna gminy

Napisał

Temat identyfikacji wizualnej gminy ciągle jest gorąco dyskutowany przez mieszkańców.

Wybrana została oferta firmy Kommunikat Jakub Rutkowski. NIP: 7631971314, REGON: 300529850. To firma lokalna - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej gm. Trzcianka, miejsc. Trzcianka, ul. 27 Stycznia, nr 65, 64 - 980.

Trzcianecka Ulica nie będzie się wypowiadać na temat estetycznej czy artystycznej wartości wybranej oferty.
Mamy jednak kilka wątpliwości.

Po pierwsze uspakajamy. System identyfikacji wizualnej gminy naszym zadaniem jeszcze nie obowiązuje, a deklaracja burmistrza wyartykułowana podczas sesji o jej wdrażaniu wydaje się zbyt daleko idąca.
Jak powszechnie wiadomo gmina Trzcianka, tak jak każda inna jednostka samorządu terytorialnego może ustanowić, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole .

Znak lub logo, inne niż obowiązujący herb gminy, ustanawiane są na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1987 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38).

Co prawda w przypadku znaku lub logo najprawdopodobniej nie jest wymagana opinia Komisji Heraldycznej, która jest organem doradczym ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, bannerach itp.).

Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów państwowych i samorządowych. Jednak w sytuacji gdy nowe logo jest tak bardzo zbliżone w formie i treści do herbu Trzcianki, znaku prawnie chronionego, w opinii Trzcianeckiej Ulicy zasadnym jest zwrócenie się do wyżej wymienionej Komisji Heraldycznej o opinię.

Tak więc póki co nie ma jeszcze stosownej uchwały rady w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Miasta i Gminy Trzcianka oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

Po drugie. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „ocena ofert była dwuetapowa. Do oceny powołana zostanie 3 osobowa komisja”.
Nie ma lub może my nie potrafimy znaleźć zarządzenia burmistrza o powołania powyżej komisji. Przynajmniej dzisiaj w systemie elektronicznym zarządzenia nie ma.
Kto w takim razie zadecydował o wybraniu oferty pana Jakuba?

Bardzo też żałujemy, że burmistrz tego ważnego tematu nie skonsultował z mieszkańcami. Identyfikacja wizualna gminy mogła być dobrym polem do poszerzenia partycypacji społecznej.

Można także przemilczeć mało śmieszny wpis burmistrza, że „z biegiem czasu to i nasze zróżnicowane gusta zaakceptują te zmiany”, gdyby nie drugie dno tej sprawy…

Jakub Rutkowski vel Enzo vel Kuba Enzowski to człowiek, który jak sam napisał na fb ogarniał całą kampanię wyborczą burmistrza K. W. Jaworskiego.

Wyświetlony 68 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 styczeń 2020 07:27

Facebook

Twitter


#ZawodowaEdukacja Techniki i metody pielęgnacji włosów. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/vgMf8pheMn

#ZawodowaEdukacja Rodzaje i charakterystyka włosów ludzkich. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/ooSxoTvK9W
Follow RepublikaEdukacji on Twitter

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488
ISSN 232452

WYDAWCA

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama