Trzcianecka Ulica oficjalnie czasopismem!

Trzcianecka Ulica oficjalnie czasopismem!

Mamy oficjalnie postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny o rejestrację tytułu „Trzcianecka Ulica”.

Czasopismo będzie wydawane w formie drukowanej oraz formie elektronicznej.

WYDAWCA

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA

Trzcianecka Ulica

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama