Betonowe półkule na Placu Pocztowym do usunięcia

Betonowe półkule na Placu Pocztowym do usunięcia

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym ze starostwa w dniu 14 września 2021 r. przeprowadziła wizję lokalną Placu Pocztowego w zakresie wprowadzonych organizacji ruchu.

Komisja stwierdziła niezgodność przedłożonych projektów ze stanem faktycznym.

Na projektach organizacji ruchu nie ma umiejscowionych betonowych półkul, które zostały umieszczone fizycznie w pasie drogowym.

W związku z powyższym należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) usunąć betonowe półkule z pasa drogowego na Placu Pocztowym, o czym Burmistrz Jaworski ma powiadomić Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama