Plan miejscowy - Trzcianka Południe

Plan miejscowy - Trzcianka Południe

Jesteśmy po dyskusji publicznej, która odbyła się 12 sierpnia 2021 r., nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki.

Przedstawiliśmy burmistrzowi swoje uwagi do planu.

Główna uwaga dotyczyła wpisania zakazu budowy kompostowni. Wnieśliśmy także uwagę dotyczącą trybu udostępnienia materiałów w BIP. Naszym zdaniem naruszona została dostępność cyfrowa i wnieśliśmy o ponowne wyłożenie planu.

Wszystkie swoje uwagi wniesiemy na piśmie, a będzie ich pewnie kilkanaście.

Plan miejscowy - Trzcianka Południe jest strategiczny z punktu rozwoju naszego miasta. Uruchomione zostaną nowe tereny inwestycyjne. Warto dodać, że gmina będzie musiała przygotować infrastrukturę na uruchomionym terenie a jej koszt będzie wynosił od 8 mln do 9 mln złotych.

Nasze uwagi nie mają na celu „wywrócenie” planu a jedynie zaktualizowanie materiałów wyjściowych i zabezpieczenie mieszkańców przed inwestycjami, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko. Chcemy to wpisać „na twardo” w planie, uniemożliwiając budowę instalacji typu kompostownia!

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych i prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Warto wnosić uwagi do planu!

Burmistrz może uwagi uwzględnić lub ich nie uwzględnić. Nie uwzględnione uwagi przez burmistrza będą procedowane przez radnych w momencie wywołania uchwały o planie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki (parter) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.trzcianka.pl, (w zakładce: Załatwianie spraw) z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama