Statut Gminy Trzcianka

Statut Gminy Trzcianka

Obwieszczenie Nr 1/XXVII/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka.

Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy burmistrza, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy.

Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama