Uchwała w sprawie trzcianeckiej inicjatywy lokalnej

Uchwała w sprawie trzcianeckiej inicjatywy lokalnej

UCHWAŁA NR XII/108/19 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trzcianeckiej inicjatywy lokalnej (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO; Poz. 7474).

Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 3020 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Rada Miejska Trzcianki uchwaliła:

1. Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach trzcianeckiej inicjatywy lokalnej (załącznik Nr 1 do uchwały).

2. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach trzcianeckiej inicjatywy lokalnej (załącznik Nr 2 do uchwały).

Udział środków finansowych, pochodzących z budżetu gminy Trzcianka, będących wsparciem inicjatywy lokalnej, nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł i nie może być wyższy niż 60% całkowitych kosztów inicjatywy lokalnej.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama