Fundacja Marchewkowe Pole przyjęta do Kongresu Ruchów Miejskich!

Fundacja Marchewkowe Pole przyjęta do Kongresu Ruchów Miejskich!

Bardzo miła wiadomość dotarła dzisiaj do nas. Zostaliśmy przyjęci do Kongresu Ruchów Miejskich.

"KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH to oddolne i dobrowolne porozumienie aktywistek i aktywistów zrzeszonych w kilkudziesięciu ruchach miejskich z ponad 20 polskich miast.

MISJA KRM

Miasto to ludzie, miasto to My. Naszą misją jest działanie na rzecz dobrego życia w mieście, na rzecz miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. Nasze działania koncentrujemy w sferze publicznej dla dobra wspólnego oraz staramy się brać odpowiedzialność za miasta.

Kongres Ruchów Miejskich jest polityczny, bo działamy w sferze publicznej dla dobra wspólnego i bierzemy praktycznie odpowiedzialność za nasze miasta.

Kongres jest polityczny, ale niepartyjny i nieuwikłany ideologicznie czy światopoglądowo. Jesteśmy niezależni od władzy publicznej, partii politycznych, biznesu, kościołów, innych instytucji i organizacji czy grup nacisku - zależni jesteśmy od naszych organizacji członkowskich. 

Organizacje tworzące KRM zachowują swoją samodzielność, a ich podstawowa aktywność ma charakter lokalny, miejski."

Wartości KRM w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta zostały rozwinięte w TEZACH MIEJSKICH.

Dziękujemy za rekomendację: Fundacja Dialog Łomianki i Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama