Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

12 sierpnia 2021 r., w trzcianeckim Ratuszu, Piotr Halama reprezentujący Fundację Marchewkowe Pole uczestniczył w pierwszym etapie konsultacji w ramach tworzonego w gminie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Plan tworzy Fundacja „Napraw Sobie Miasto” z Katowic.

Misją Fundacji jest znajdowanie innowacyjnych rozwiązań problemów miejskich. W tym celu wykorzystujemy narzędzia nauki społecznościowej (citizen science) i prototypowania miejskiego. Wyposażamy mieszkańców w argumenty i wiedzę potrzebną do współtworzenia przyjaznego im miasta.

Zobaczymy jak w praktyce Plan będzie tworzony.

Przedstawiliśmy nasze propozycję koncentrując się przede wszystkim na centrum miasta uwzględniając Plac Pocztowy, odblokowanie ulicy Wita Stwosza, ścieżkach rowerowych w mieście np. ul. Ogrodowej i budowie tzw. obwodnicy wewnętrznej Trzcianki.

11 sierpnia odbyło się spotkanie w sprawie Planu z pracownikami Urzędu Miejskiego Trzcianki, instytucji gminnych, służbami mundurowymi, radnymi Rady Miejskiej Trzcianki oraz sołtysami.

We wrześniu będą prowadzone badania (rozmowy z mieszkańcami) podczas Biegu Zielińskiego, w październiku odbędą się konsultacje z mieszkańcami w CIS.

Plan ma być zaprezentowany burmistrzowi i radnym w listopadzie.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama