KONTAKT

Coś ciekawego dzieje się w lokalnych klimatach?

Dostrzegasz problem lokalny?

Nie wiesz jak napisać pismo o dostęp do informacji publicznej, wniosek, skargę czy petycję?

Nasz ciekawy pomysł, inicjatywę lokalną?

Napisz do nas!
TRZCIANECKA ULICA
Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Trzcianecka Ulica jest projektem "not for profit" prowadzonym przez wolontariuszy. Czasopismo jest formą realizacji statutowych celów Fundacji Marchewkowe Pole.

Czasopismo wydawane jest w formie drukowanej i formie elektronicznej pod adresem internetowym https://trzcianeckaulica.pl

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem:
RPR 4037

WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA

Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama
tel. 602 417 272
email. trzcianeckaulica@gmail.com